Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวตาก

 

 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

      ตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนจรดวิถีถ่องตัดกับถนนมหาดไทยบำรุง ใกล้ศาลากลาง-จังหวัด ศาลนี้เดิมอยู่บนดอยวัดเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองต่อมาในปีพ.ศ. 2490 ชาวเมืองเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติจึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นใหม่ พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อ-พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระราชอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระ-บรมรูปมีคำจารึกว่า พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราช-สมภพเมื่อ 2277 สวรรคต 2325 "รวม 48 พรรษา" ศาลนี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปและทุกปีในระหว่างวันสิ้นปี และวันปีใหม่จะมีงานฉลองเป็นประเพณี


บ่อน้ำร้อนแม่กาษา

     อยู่ที่ตำบลแม่กาษาเช่นกัน แยกขวาจากเส้นทางสายแม่สอด-แม่ระมาด ตรงกม.ที่13-14 เข้าทางลูกรัง 8 กม. ผ่านเข้าไปในหมู่บ้าน บ่อน้ำร้อนนี้อยู่ในตัวหมู่บ้าน มีบ่อน้ำร้อนอยู่ 2 บ่อ บ่อหนึ่งมีความกว้างประมาณ 2 ม. อีกบ่อหนึ่งกว้างประมาณ 1 ม. นอกจากนี้ยังมีธารน้ำร้อนเป็นสายมาพบกับธารน้ำเย็น เมื่อผ่านเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านจะได้กลิ่นกำมะถันกรุ่นอยู่ทั่วไปและมีไอน้ำจาง ลอยขึ้นเหนือพื้นดินเล็กน้อย เมื่อเข้าไปดูที่ปากบ่อจะเห็นฟองและการเดือดของน้ำให้ชัดเจนอุณหภูมิของน้ำสูงพอสมควร บริเวณหมู่บ้านมีธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและไร่นาของชาวบ้านแถบนั้นเขียวชอุ่มไปทั่ว

น้ำตกทีลอซู

     เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันมาก น้ำไหลแรงตลอดปี อยู่ในเขตรักษาพันธุ์อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตประมาณ 3 กม. เนื่องจากการเดินทางไปชมน้ำตกแต่ละชั้นบางครั้งต้องเดินผ่านสายน้ำตกแต่ละชั้น จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ็นพิเศษ
การเดินทางไปน้ำตกทีลอซู สามารถทำได้ทั้งทางรถยนตEละโดยการล่องแพ เส้นทางรถยนต์นั้นให้ใช้เส้นทาง อุ้มผาง-แม่กลองใหม่ แม่จัน ถึงกม.ที่ 20 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์ อุ้มผางอีกประมาณ 26 กม. ทางช่วงนี้เป็นทางลำลอง จะต้องใช้รถปิคอัพ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เท่านั้น และในฤดูฝนรถอาจเข้าไม่ได้ หรืออาจติดต่อ บริษัททัวร์ในการจัดล่องแพในอ.อุ้มผาง ซึ่งมักจะรวมโปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซูอยู่ด้วย

วัดพระบรมธาตุ 
    อ
ยู่ที่ตำบลเกาะตะเภา อ.บ้านตาก อยู่ห่างจาก อ.บ้านตาก ประมาณ 36 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 1107 ประมาณ 35 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1175 อีกประมาณ 1 กม. จะแลเห็นวัดพระบรมธาตุอยู่ทางซ้ายมือ หรือถ้าใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ตรงกม.ที่ 442 เข้าอ.บ้านตากประมาณ 300 ม. เลี้ยวขวาเข้าตลาดบ้านตากไปจนสุดถนนแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านสะพานข้ามแม่ปิงแล้วเลี้ยวขวาผ่านวัดท่านา เลี้ยวซ้ายผ่านวัดทุ่งยั้งไปจนสุดถนน เลี้ยวขวาไปจนสุดทางลาดยางเข้าถนนลูกรังจนถึงสามแยก แล้วแยกซ้ายอีก 200 ม. ถึงวัดพระบรมธาตุ ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ

    วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งแล้ว ตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลักสวยงาม หน้าบันและจั่วเป็นไม้ หน้าต่างแกะเป็นพุทธประวัติปิดทอง หัวบันไดเป็นนาค วิหารของวัดซึ่งเป็นวิหารเก่ามีเพดานสูง 2 ชั้น มีช่องลมอยู่โดยรอบ ทำให้อากาศภายในเย็น วิหารนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารไม้เก่าแก่ที่มีลายแกะสลักไว้ไห้ชม นับเป็นวัดที่มีคุณค่าทางโบราณคดีมาก

target="_blank">hits counter